ב"ה

תורמים יקרים:
– "אני מתפלל בבית הכנסת קרוב לבית שלי", הדו שיח הזה אנו שומעים בכל בית כנסת בין המתפללים כסיבה לבואם לבית כנסת זה. בבית כנסת "אוהלי מנחם- חב"ד" לא תשמעו את המילים "קרוב לבית", אצלנו נשמע את האנשים שאומרים בשמחה "כאן זה הבית", "אני מתפלל כאן, כי אני מרגיש כאן בבית, אוירה חמה ושמחה". אנשים באים ממרחקים להתפלל בחב"ד גם אם יש להם בית כנסת בסמיכות לביתם, ומוכנים לצעוד למעלה מחצי שעה , בשמש הקופחת, בגשם כבד, להתפלל בחב"ד, כי כאן הם מרגישים את החמימות הביתית. לאחר התפילה יושבים בצוותא להתוועדות חסידית ואומרים לחיים ומברכים איש את רעהו, מנגנים ניגונים חסידיים המעוררים את הלב והנפש.
יחודו של בית כנסת חב"ד שהוא מאחד את כל העדות והחוגים, אשכנזים, ספרדים ותימנים. כ-ו-ל-ם מרגישים משפחה אחת מאוחדת.

כולכם מכירים היטב את פעילותה של חב"ד בכל פינה בעולם, כל אחד באיזשהו טיול או נסיעה עסקית לחו"ל נעזר בבתי חב"ד, אנו רוצים להקים גם במודיעין עיר העתיד, בית חב"ד נאה ומהודר, כראוי לעיר חדשה ומפותחת, שכל יהודי יוכל להיכנס בו בשמחה ולהרגיש חלק מהמשפחה החסידית החמה.
אני פונה אליכם בפניה נרגשת, היו שותפים למצווה חשובה זו של בניית בית מקדש מעט, בית חב"ד, תרמו בעין יפה, ותזכו שיהיה לכם שותפות מליאה בבניין הבית, זכות שתעמוד לכם בעולם הזה ובעולם הבא.

בזכות הסיוע, תתברכו בכל מילי דמיטב, בשפע ברכה והצלחה, נחת, בריאות ופרנסה בהרחבה, וימלא השם משאלות לבבכם בכל טוב סלה, ונזכה במהרה לבניין בית המקדש השלישי במהירה בימינו אמן !